Team Patiëntenparticipatie binnen Wetenschappelijk Onderzoek (PPO) aan het werk …

Joop Kroes (67), enthousiast onderzoeker en verbinder, was in 2009 in de VS. Daar bracht hij zijn sabbatical door totdat darmkanker werd geconstateerd.

Terug in Nederland volgt een operatie en een chemokuur. Daarna pakt Joop langzaam maar zeker zijn werk weer op. Naast goede tijden waarin Joop een proefschrift heeft geschreven en genoten heeft van (werk)vakanties, zijn er ook zware tijden: er worden uitzaaiingen in de lever en in de longen ontdekt. Dus weer operaties, bestralingen, chemo’s.

Maar Joop blijft zeer gedreven, zoekt veel uit en zorgt dat hij op de hoogte is. En hij wordt actief lid van werkgroep Darmkanker in het team Patiëntenparticipatie binnen Wetenschappelijk Onderzoek (PPO). Dat is namelijk op zijn lijf geschreven.
Benieuwd naar het verhaal van Joop en wat hij doet binnen het team PPO van werkgroep Darmkanker?
Lees verder

Successen vieren …

Werkgroep Darmkanker kijkt terug op een succesvol jaar. Kijk maar met ons mee:

  • Er zijn drie minisymposia darmkanker op de stomadagen georganiseerd
  • Darmkanker e-nieuws is zeven maal uitgekomen
  • De website www.wgdarmkanker.nl is in de lucht en we zijn te vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook
  • Er zijn diverse onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntenperspectief becommentarieerd
  • Er is input geleverd vanuit patiëntenperspectief bij de herziening van richtlijnen
  • De werkgroep heeft geparticipeerd bij het bevolkingsonderzoek darmkanker en in Europees verband (EuropaColon).
  • Diverse mensen hebben zich aangemeld om zich in te zetten als vrijwilliger!

En we gaan door het komend jaar.

Lees verder

Bijeenkomst Vertel me Gelre: darmkanker en ontlasting

– werkgroep Darmkanker was erbij –

Dinsdagavond 5 november. De zaal van Gelre Apeldoorn zit vol mensen die geboeid luisteren naar een reeks sprekers die zich inzetten voor optimale zorg bij darmkanker.

Maag, Darm en Leverarts Femke Boersma vertelt over het ontstaan van darmkanker en de niet operatieve behandelmogelijkheden die er zijn. Zij benadrukt het belang van het bevolkingsonderzoek, want daardoor kan darmkanker in een heel vroeg stadium opgespoord worden. Chirurg Jikke Omloo vertelt over de operatiemogelijkheden en hoe zo’n operatie verloopt. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij mogelijke ontlastingsproblemen.

Lees verder

Op weg naar verbetering van (darm)kankerzorg

V&VN Oncologiedagen: Voortdurende vooruitgang

Maandagavond 18 november 2019 werden zorgprofessionals werkzaam binnen de oncologische zorg, eerst onthaald met een dinerbuffet. 

De stamppot, het stoofvlees, de spekjes en rookworst smaakten uitstekend en vormden een mooie opmaat naar de rest van het programma: Een programma waarin aandacht werd besteed aan verschillende ontwikkelingen die de zorg voor individuele patiënten met darmkanker kunnen verbeteren. Werkgroep Darmkanker was erbij.

Lees verder

Het kan beter voor mensen met darmkanker!

Een nieuwe werkgroep zet zich in voor iedereen die te maken heeft met darmkanker. Communicatie is belangrijk, maar onderzoek ook. ‘Mensen met darmkanker moeten zelf de regie kunnen voeren over hun zorgproces’.

In het magazine Vooruitgang van de Stomavereniging is een uitgebreid artikel verschenen over de visie en noodzaak van werkgroep Darmkanker. Je leest het artikel hier.

Minisymposium Darmkanker Stomadag Leiden