Wat betekent het coronavirus voor je kankerbehandeling?

Wat betekent het coronavirus voor je kankerbehandeling? Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico vormt. Hier lees je op welke manier alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s voor jou en de nadelige gevolgen voor je behandeling zo veel mogelijk worden…